Polskie bajki

Polskie bajki

Bajki Krasickiego

Bajki Brzechwy

Bajka w Polsce

Mapa strony

Więcej bajek

Prace magisterskie - jak dołączyć wersję elektroniczną do papierowej

Załączenie płyty cd magisterki ciężkie

Współczesne prace magisterskie powinno się oddawać łącznie z płytą CD. Opłaciłoby się zrobić to taką metodą, aby płyty się nie zgubiły i aby każdemu, kto będzie czytał nasze dzieło było je prosto znaleźć a potem spośród skorzystać. Załączenie płyty CD do magisterki nie będzie ciężkie, jeżeli już wybierzemy właściwą oprawę. Mała papierowa koperta spowoduje, iż płyta CD zawierająca należącą do nas pracę dyplomową nie wypadnie i nie musimy posiadać komplikacji, jakie mogłyby wynikać z takiego faktu. By zapobiec wszelkim ewentualnym problemom (co przy okazji jest i pomysłem na sprostanie wymogom) powinno się podpisać płytę CD profesjonalnym pisakiem, jaki się nie zmywa. Godzi się napisać nasze wiadomości (a więc imię i nazwisko, wydział i kierunek, numer albumu) jak i ulokować tytuł pracy. Parafkę na naszej płycie ma obowiązek jeszcze składać nasz protektor - będzie ona potwierdzeniem, że tekst na płycie zgadza się z papierową wersją. Na płycie powinny także być naniesione wiadomości (imię i nazwisko)promotora.W niektórych uczelniach wymaga się bez ogródek osobnego oddania magisterki na płycie CD. Dzięki temu studenci nie powinny się zastanawiać, gdzie ulokować płytę, natomiast jeżeli już tak nie jest, to mamy w praktyce dwie alternatywy do wyboru. Nie jest szczegółowo wiadomości gdzie w obrębie magisterki ma obowiązek się znajdować płyta, pomimo to w praktyce najwłaściwiej sprawdzają się miejsca pod okładką przednią i tylną. Mnóstwo jednostek decyduje się na tylną, dlatego iż wychodzi z założenia, iż przód jest zbyt istotny i nie chce w kompletnie nieduży sposób jego przeznaczać na odmienne cele niźli reprezentacyjne. Praca magisterska z płytą CD to nierozerwalny tandem. Gdy wybierzemy właściwą oprawę, nie musimy posiadać żadnych problemów.